Naix a Borriana, “L’Aurora – Grup de Suport”, una associació que coopera amb les ONG que rescaten vides al Mediterrani.

 

L’Aurora – Grup de Suport” és una entitat dedicada a la cooperació amb les ONG que rescaten migrants forçats al Mediterrani. El col·lectiu, organitzat de manera assembleària, compta amb nombrosos voluntaris i des de fa més de tres anys realitza diverses funcions, entre les quals destaquen: donar la benvinguda a les ONG i fer la funció d’amfitrions; donar-los suport en les primeres gestions; coordinar l’allotjament de les tripulacions i voluntaris tant en hotels i hostals en els casos d’estades curtes, com en habitatges de lloguer per als períodes més llargs. Els últims 3 anys s’han allotjat més de 200 persones en diverses modalitats. Això suposa un important impacte positiu per a l’economia local.
Una altra de les funcions importants de “L’Aurora- Grup de Suport”, és la gestió, coordinació i assessorament en l’apartat logístic. El col·lectiu s’encarrega del proveïment de queviures i estris per a les tripulacions i els voluntaris mentre treballen en la posada a punt de les embarcacions, així com de completar els inventaris de tota mena materials: aliments, medicines i articles de primera necessitat, imprescindibles per a desenvolupar les missions de rescat.
A més, el grup de suport local atén la demanda de serveis professionals per a les ONG i ha creat una base de dades de botigues, autònoms i empreses que poden prestar serveis de diversa índole: tècnics, alimentació, hostaleria, combustibles, pintura, tota classe de subministraments, lloguer de vehicles, etc.
En aquest particular, tant els components de “L’Aurora- Grup de Suport” com les diferents ONG de rescat, posen l’accent en la importància de nodrir-se dels comerços i professionals locals amb la finalitat de reforçar l’economia de proximitat. S’aprofita aquesta ocasió per a convidar a qui ho considere oportú a facilitar el seu contacte i serveis. D’aquesta manera podran ser inclosos en la base de dades.
Una altra de les missions de l’entitat borrianenca és la de gestionar de manera racional i operativa les demandes de voluntaris locals de les ONG amb els oferiments de persones i altres associacions de la zona que volen col·laborar.
Actualment, també es realitzen funcions de mediació entre les ONG i diverses institucions i organismes, tant públics com privats. A més, s’estan posant en marxa conjuntament projectes de diversa naturalesa, entre els quals destaca l’adequació d’un espai d’emmagatzematge de materials per al conglomerat d’ONG entre missió i missió. També s’ha iniciat la creació conjunta d’una Aula Didàctica de Migracions Forçades per a desenvolupar activitats i programes de conscienciació per a la ciutadania, fent especial èmfasi en els sectors més joves de la població. D’aquesta manera, la funció pedagògica i de difusió dels valors i finalitats de les ONG, i la importància de les missions de rescat pels seus valors humanitaris i de solidaritat, es converteix en una prioritat. És igualment prioritari, contrarestar la difusió de faules malintencionades i d’índole racista, que enarboren partits i grups d’extrema dreta. Per a això, s’estan fent tasques de difusió en mitjans de comunicació i xarxes socials, així com també s’estan creant continguts gràfics i audiovisuals.
Des de primavera de 2018, acudeixen al port de Borriana: l’espanyola “Open Arms”, les alemanyes “Sea-Watch e.V” amb 2 vaixells i “Sea Eye e.V” amb altres 2 naus i “Louise Michel” la tripulació de la qual està composta majoritàriament per dones i que opera també amb bandera alemanya. A més a més, es preveu la futura arribada de noves embarcacions d’altres entitats.
La situació estratègica del Port de Borriana, les condicions de les drassanes, el clima, la comunicació entre les ONG i el suport de les voluntàries locals, entre altres factors, han convertit l’enclavament en el preferit per a realitzar la posada a punt de les embarcacions i així poder continuar amb les seues missions. Cal destacar que totes les embarcacions realitzen constantment millores, així com controls i revisions certificades per part de les autoritats, amb la finalitat de complir amb totes les normatives vigents en les diferents zones territorials en les quals actuen.
La convergència gradual de tots aquests projectes, han generat la mobilització de nombroses persones i col·lectius dels moviments socials de Borriana i de la resta de comarques de la zona. L’objectiu compartit és donar cobertura i suport a les diferents demandes plantejades per les ONG. Per a poder canalitzar totes aquestes accions i tenir operativitat pròpia, es va fundar i va registrar recentment “L’Aurora- Grup de Suport”.
En definitiva, “L’Aurora- Grup de Suport” treballa de manera desinteressada perquè el de Borriana es convertisca realment en un Port Solidari, servir d’eina operativa a les ONG que salven vides i canalitzar la solidaritat i recursos de la població per a portar a terme accions solidàries i humanitàries.
El nom triat pels dinamitzadors del grup ret homenatge a l’entitat fundada en els inicis del passat segle pels treballadors de Borriana amb la nomenclatura “Sociedad de Socorros Mutuos Marineros La Aurora”, com consta en diversos arxius històrics, la qual és tot un símbol de solidaritat i apoderament dels sectors més humils de la població.