Servei de Suport a les ONG

Aquest és el projecte fundacional de L’Aurora – Grup de Suport, el qual consisteix en donar ajudar a les entitats de rescat humanitari que utilitzen el Port de Borriana, com a moll per a les parades tècniques i logístiques.

És amb tota seguretat, el projecte al qual li donem major dedicació, ja que comporta l’atenció de fins a 9 vaixells de rescat de manera simultània. Així, aquest servei contempla l’aportació de proveïdors locals segons la demanda dels vaixells. També comporta la gestió de voluntariat local per a tasques logístiques. A més a més, també es du a terme una tasca d’intermediació administrativa amb diferents entitats de caràcter públic.

Val la pena esmentar, que aquest projecte també compta amb el Grup Voluntari de Sanitaris el qual es dedica a assessorar a les ONG de rescat a l’hora d’aconseguir instrumental i estris mèdics, vacunes, com també a la resolució de qüestions d’administració sanitària.

En últim terme, cal ressaltar que aquest servei es caracteritza per una gran plasticitat donada les diferents i canviants necessitats demandades per les entitats humanitàries.

Tasques que desenvolupem:

-Benvinguda a entitats, vaixells i tripulacions
-Suport logístic
-Suport a professionals, militants i voluntaris
-Assessorament sanitari
-Borsa de professionals i proveïdors
-Coordinació voluntariat
-Mediació amb autoritats, institucions, empreses i entitats
-Coordinació amb moviments socials i entitats de la zona
-Magatzematge de materials
-Assessorament en allotjaments
-Memòria d’activitats de les ONG