El nou vaixell de rescat SEA-EYE 4 de l’organització alemanya Sea-Eye e.V., ha salpat aquest dissabte per a la seua primera missió a la mar Mediterrània central. L’embarcació, que va arribar l’1 de maig a Port de Borriana, va estar realitzant els últims preparatius per poder abordar la tasca humanitària de manera eficient i integral.
En l’últim mig any, Sea-Eye e.V. va reconstruir el vaixell en una drassana a Rostock, Alemanya. Es tracta d’una embarcació de 55 metres de longitud que servia anteriorment com vaixell d’aprovisionament. Les profundes transformacions realitzades el converteixen en un navili amb condicions òptimes per acomplir les tasques d’un vaixell de rescat. Un vaixell ampli amb equip tècnic modern i que compta amb una gran infermeria al seu interior. A més, per a realitzar els rescats, el SEA-EYE 4 disposa de dues llanxes ràpides per apropar-se a les persones en perill, distribuir armilles salvavides i així poder evacuar.
Només en este any 2021, al menys 616 persones s’han ofegat fugint de la persecució i la fam a través del Mediterrani. Els estats de la UE segueixen optant per mirar cap a un altre costat, deixant que éssers humans s’ofeguen, així com donant suport a la mal anomenada “guardacostes” de Líbia, negant-los els drets a persones que busquen refugi. Amb el SEA-EYE 4, l’organització Sea-Eye e.V. s’oposa a la mort en la ruta de fugida més perillosa del món, i actua salvant tantes vides com siga possible.
El ALAN Kurdi, segon vaixell de l’organització Sea-Eye eV, el nom homenatja el nen de dos anys que es va ofegar a la Mediterrània el 2015 i la imatge va donar la volta al món, arribarà la setmana que al port de Borriana per fer treballs en la drassana.
L’Aurora – Grup de Suport, col·lectiu borrianenc de suport a les ONG ha estat col·laborat amb aquesta entitat humanitària, buscant allotjaments, subministraments, ajudant amb la intermediació administrativa així com coordinant l’atenció a mitjans de comunicació, tan locals, autonòmics i nacionals. Aprofiten l’ocasió, per a mostrar els seus millors desitjos a la tripulació de l’SEA-EYE 4 a la primera missió de rescat d’aquest navili. A més, fan una crida a la ciutadania a col·laborar, tan donant a les diferents entitats, com informant-se i d’aquesta manera, ajudar a combatre els rumors racistes i aporòfobes, que des de partits polítics i personalitats es llancen contra persones que fugen intentant salvar les seues vides.
————————————————————————-
El nuevo barco de rescate SEA-EYE 4 de la organización alemana Sea-Eye e.V., ha zarpado este sábado para su primera misión en el mar Mediterráneo central. La embarcación, que llegó el 1 de mayo al Port de Borriana, estuvo realizando los últimos preparativos para poder abordar la tarea humanitaria de modo eficiente e integral.
En el último medio año, Sea-Eye e.V. reconstruyó el barco en un astillero en Rostock, Alemania. Se trata de una embarcación de 55 metros de longitud que servía anteriormente como barco de aprovisionamiento. Las profundas transformaciones realizadas lo convierten en un navío con condiciones optimas para realizar las tareas de un barco de rescate. Un buque amplio con equipo técnico moderno y que cuenta con una gran enfermería en su interior. Además, para realizar los rescates, el SEA-EYE 4 dispone de dos lanchas rápidas para acercarse a las personas en peligro, distribuir chalecos salvavidas y así poder evacuarlas.
Solo en este año 2021, al menos 616 personas se han ahogado huyendo de la persecución y el hambre a través del Mediterráneo. Los estados de la UE siguen optando por mirar hacia otro lado, dejando que seres humanos se ahoguen, así como apoyando a la mal llamada “guardacostas” de Libia, negándoles los derechos a personas que buscan refugio. Con el SEA-EYE 4, la organización Sea-Eye e.V. se opone a la muerte en la ruta de huida más peligrosa del mundo, y actúa salvando tantas vidas como sea posible.
El ALAN KURDI, segundo barco de la organización Sea-Eye e.V., cuyo nombre homenajea al niño de dos años que se ahogó en el Mediterráneo en 2015 y cuya imagen dio la vuelta al mundo, llegará la próxima semana al puerto de Burriana para hacer trabajos en el astillero.
L’Aurora – Grup de Suport, colectivo burrianense de apoyo a las ONG ha estado colaborado con esta entidad humanitaria, buscando alojamientos, suministros, ayudando con la intermediación administrativa así como coordinando la atención a medios de comunicación, tanto locales, autonómicos y nacionales. Aprovechan la ocasión, para mostrar sus mejores deseos a la tripulación del SEA-EYE 4 en la primera misión de rescate de este navío. Además, hacen un llamamiento a la ciudadanía a colaborar, tanto donando a las distintas entidades, como informándose y de este modo, ayudar a combatir los bulos racistas y aporófobos, que desde partidos políticos y personalidades se lanzan contra personas que huyen intentando salvar sus vidas.