Avui, 5 de desembre, dia mundial del voluntariat, volem posar el valor al nostre grup de voluntàries, així com a les diferents voluntàries que formen part de les ONG de rescat civil humanitari.

Salvar vides a la Mediterrània, és una obligació d’Europa, la qual disposa d’incomptables recursos els quals prefereix utilitzar en evitar que ninguna persona puga exercir el seu dret a migrar o fugir de grans perills per la vida i la dignitat.

Aquesta política inhumana es promou mitjançant el finançament de FRONTEX  i l’externalització de les fronteres via països tercers que no compleixen els DDHH, com Marroc o Turquia, amb milers de milions d’euros.

Segons denuncien les ONG de rescat civil humanitari, amb una reduïda porció del finançament d’aquestes polítiques de la mort, podrien realitzar una tasca de rescat professionalitzada i amb un abast integral.

Les ONG de rescat civil humanitari disposen d’un finançament molt limitat el qual és engolit per les  elevades despesses de compra i manteniment dels vaixells, així com les constants denúncies per part dels països europeus, com ara bé Itàlia o Grècia.

Per tot açò, sense totes vosaltres, seria imposible realitzar el rescat humanitari.

Perquè sense vosaltres, les voluntàries, no podríem tirar endavant.

Vosaltres feu Aurora.
Vosaltres feu rescat.