Després d’un mes i mig d’estança tècnica i logística en el port de Borriana el Sea-Watch 3 torna a zona SAR, amb l’objectiu de salvar vides.

L’impacte econòmic d’aquesta estança es xifra en desenes de milers d’euros, sumant-se treballs tècnics, compres, amarratge, allotjaments, entre altres conceptes.

Així i tot, les vides que es salvaran és sense cap contemplació el major dels impactes, donat que salvar una vida té major valor que el millor dels impactes econòmics.

Cada vida compta.
Col·labora amb nosaltres, ajuda’ns a ajudar.

Después de un mes y medio de estancia técnica y logística en el puerto de Burriana el Sea-Watch 3 vuelve a zona SAR, con el objetivo de salvar vidas.

El impacto económico de esta estancia se cifra en decenas de miles de euros, sumándose trabajos técnicos, compras, amarre, alojamientos, entre otros conceptos.

Aun así, las vidas que serán salvadas es sin ninguna contemplación el mayor de los impactos, puesto que salvar una vida tiene mayor valor que el mejor de los impactos económicos.
Cada vida cuenta.
Colabora con nosotros, ayúdanos a ayudar.